JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

SƠ YẾU LÝ LỊCH BỔ SUNG VÀ ĐƠN TỪ NHIỆM 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Sơ yếu lý lịch nhân sự bổ sung và đơn từ nhiệm như đính kèm.

Trân trọng!

Đơn từ nhiệm

Sơ yếu lý lịch nhân sự bổ sung

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như đính kèm

Trân trọng,