JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông
 
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán của công ty như đính kèm.
 
Trân trọng,

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của công ty  như đính kèm.

Trân trọng,

Công văn về đăng ký công ty đại chúng (07/07/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Công văn về đăng ký công ty đại chúng của công ty như đính kèm

Trân trọng,