JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Trân trọng!

FILE ĐÍNH KÈM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

FILE ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (18/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (17/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Công bố Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty như đính kèm

Trân trọng,