JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (18/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (17/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của công ty  như đính kèm.

Trân trọng,

Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Công bố Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch quý 3/2017 (05/07/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2017 của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch (14/09/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

Công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu (14/09/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông
 
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán của công ty như đính kèm.
 
Trân trọng,

Công văn về đăng ký công ty đại chúng (07/07/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Công văn về đăng ký công ty đại chúng của công ty như đính kèm

Trân trọng,