JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG KỲ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý cổ đông Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 16/10/2021

File đính kèm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 01 (THAY ĐỔI LẦN 02) NĂM 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 như sau:

Thời gian họp (trước thay đổi): 08h30’, thứ Hai ngày 27/09/2021

- Thời gian họp (sau thay đổi): 08h30', thứ Bảy ngày 16/10/2021

- Địa điểm họp: Tầng 5, số 81, Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên trang điện tử của Công ty: 

Quan hệ cổ đông (khoangsanlatca.com.vn)

File đính kèm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 như sau:

Thời gian họp: 08h30’, thứ Hai ngày 27/09/2021

- Địa điểm họp: Tầng 5, số 81, Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên trang điện tử của Công ty: 

Quan hệ cổ đông (khoangsanlatca.com.vn)

FILE ĐÍNH KÈM!

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 như sau:

Thời gian họp: 08h30’, thứ Hai ngày 06/09/2021

- Địa điểm họp: Tầng 5, số 81, Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên trang điện tử của Công ty: 

Quan hệ cổ đông (khoangsanlatca.com.vn)

FILE ĐÍNH KÈM !