JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 01/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA KÍNH GỬI TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG thông báo về việc hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/08/2022

Trân trọng!

 

File đính kèm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC DỪNG KẾ HOẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi toàn thể cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc DỪNG KẾ HOẠCH chào bán cổ phiếu riêng lẻ NĂM 2022

Trân trọng!

File đính kèm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

Thời gian họp: 08h30’, thứ Hai ngày 01/08/2022.

- Địa điểm họp: Đảo Kim Cương - Tòa nhà Maldives - Villa MA.P01 - Số 1, đường số 104, phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

File đính kèm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi toàn thể cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Trân trọng!

File đính kèm

Công bố thông tin Quyết định sau kiểm tra thuế của Cục thuế quận Cầu Giấy

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông thông tin Quyết định sau kiểm tra thuế của Cục thuế quận Cầu Giấy (23/06/2022)

File đính kèm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CỔ PHIẾU LMC ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (01/08/2022)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi toàn thể cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách người sở hữu cổ phiếu LMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (01/08/2022)

File đính kèm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG (04/07/2022) ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng (04/07/2022) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

File đính kèm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CỔ PHIẾU LMC ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi toàn thể cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách người sở hữu cổ phiếu LMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

File đính kèm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

File đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán cổ phần đầu tư tại công ty khác

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý Cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán cổ phần đầu tư tại công ty khác.

Trân trọng!

File đính kèm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý Cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch.

Trân trọng!

File đính kèm