JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

Công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (15/12/2018)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết hội đồng quản trị của công ty như đính kèm.

Trân trọng.

 

 

 

Ngày 20/12/2018