JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan (17/12/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan như đính kèm.

Trân trọng.

 

 

Ngày 20/12/2018