JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan (16/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca gửi tới Quý cổ đông Báo cáo  kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan như đính kèm.

Trân trọng!

 

16/01/2019